• Equity by Kaupr
 • Posts
 • Ekstra: Krypto møter klassisk finans: Ny ETF-guide + demokratisering av Private Equity

Ekstra: Krypto møter klassisk finans: Ny ETF-guide + demokratisering av Private Equity

Equity by Kaupr - Nyhetsbrev nr. 2

Kjære leser - og velkommen til den andre utgaven av nyhetsbrevet Equity by Kaupr! Som du kan finne mer informasjon om i vår første utgave, så er Equity by Kaupr et kombinert kunnskapsprosjekt, og vil foreligge både som et nyhetsbrev og en podcast. Nyhetsbrevet lanserte vi nå i januar, mens podcasten vil bli lansert i februar. Både nyhetsbrev og podcast handler om Digitalt eierskap, med undertitlene Digitale identitet, Digitale penger og Digitale aktiva.

I nyhetsbrevene kommer vi til å variere mellom å gå dypt inn i noen hovedtema og å gi deg et variert nyhetsbilde. Denne gangen går vi grundig inn i dagens snakkis, tilgjengeliggjøring av Bitcoin spot-investeringer i form av en ETF (Exchange Traded Fund). Så hvis du akkurat nå er mest opptatt av ETF-enes potensielle betydning, så scroll nedover!

Men vi deler også et ferskt og eksklusivt intervju med Sander Andersen i Finpeers, som har tatt mål av seg til å demokratisere private equity. Vi minner også om vårt populære intervju (2.000 lesere) med Ole Morten Sunde og Nikolai Nyrud Gobel fra DNB, hvor vi går i dybden på bankens tanker rundt Digital Assets.

God lesing!

Morten Myrstad

Demokratisering av Private Equity

Tokenisering er et hot tema for tiden, og en av aktørene som bl.a. jobber med tokenisering av private equity er Finpeers, hvor gründeren Sander Andersen har flyttet til Sveits for halvannet år tilbake for å sette dette prosjektet i gang. Vi har videointervjuet Sander i forbindelse med at Finpeers nå lanserer sin digitale plattform og community for investorer.

Det ferske intervjuet med Sander Andersen er gjort i forbindelse med at Finpeers nå lanserer sin digitale plattform.

Dette er blant temaene vi dekker i samtalen med Sander Andersen:

 • Hva skjer akkurat nå?

 • Hva betyr dette for en investor?

 • Hva er en utility token?

 • Hvorfor etablering i Sveits?

 • Hva er det som gjør tokenisering spennende?

 • Tilrettelegging, kjøp og salg

 • Medaksjonærer og Google

 • Bygger et globalt nettverk av investorer

 • Finpeers sine mål

Hele intervjuet med Sander Andersen kan du se her.

DNB og Digital Assets

Internasjonal finansindustri fikk i 2023 for alvor øynene opp for potensialet innenfor krypto og tokenisering av digitale aktiva. Men vi i Kaupr lurte på hva som skjer her på berget, eksempelvis hos Norges største bank, DNB? Underveis fikk vi eksklusiv tilgang til Ole Morten Sunde og Nikolai Nyrud Gobel, som sammen jobber med å gjøre DNB klar til møtet mellom krypto og klassisk finans.

Kaupr gjennomførte i fjor et lengre intervju med Ole Morten Sunde (t.v.) og Nikolai Nyrud Gobel i DNB om bankens tanker om Digital Assets.

I løpet av noen få dager i desember ble artikkelen lest av nærmere 2.000 lesere. Vi tror også at intervjuet kan komme til å bli en referanse for alle norske banker og tradisjonelle finansforetak som fremover vil vurdere og presentere sin strategi i forhold til Digital Assets.

I intervjuet stilte vi en rekke spørsmål. Noen fikk vi svar på. Mens andre spørsmål ble ubesvart fordi DNB fortsatt befinner seg i en “utforskningsfase” når det gjelder Digital Assets. Vi tror likevel at intervjuet kan komme til å tjene som en referanse i forhold til hvordan norske banker og tradisjonell finans ser på fremtidens digitale økonomi.

“Vi mener fortsatt at det er tidlig. Men vi ser jo konturene av at dette er et område vi ønsker å være posisjonert innenfor”. Dette var et av svarene som Ole Morten Sunde ga, når Kaupr spurte om status på DNB sin Digital Assets-strategi.

Kilde: Kaupr

Vi har viet hoveddelen av dette nyhetsbrevet til en ETF-guide, hvor vi går gjennom både nyhetsbildet og spekulasjonene rundt ETF-ene, men også ser på mer fundamentale egenskaper og muligheter knyttet til Bitcoin spotbaserte ETF-er.

Legitimering av Bitcoin?

En av de store driverne bak kursoppgangen i Bitcoin i andre halvår 2023, har vært forventningene om at Bitcoin spotbaserte ETFer omsider ville bli godkjent av de amerikanske børsmyndighetene. Straks vi åpnet 2024 og nærmet oss den antatte beslutningsdatoen 10. januar, eskalerte spekulasjonene og førte til kortsiktige svingninger i Bitcoin-kursen.

Vi konstaterer at det ikke hersker noen konsensus i forhold til hvorvidt et ja fra SEC vil være en kjøpsmulighet eller en “sell-the-news”-begivenhet. Blir det et nei, eller nok en utsettelse, tror de fleste at kryptokursene vil oppleve et fall på kort sikt. Men dette vil i tilfelle være en stor overraskelse. Sannsynligheten for at SEC vil si ja, og godkjenne flesteparten av de 11 ETF-søkerne som fortsatt er med, anses av mange for å være 90-95%.

På lengre sikt oppfattes en ETF-godkjennelse til å være svært positivt både for Bitcoin og andre kryptovalutaer. Det vises da gjerne til hvordan den langsiktige kursutviklingen har vært etter lansering av ETFer basert på andre aktivaklasser som eksempelvis gull.

Også i tilfellet Bitcoin fremheves tilgjengeliggjøring som et sentralt argument for at ETFer er positivt. Dette skyldes at Bitcoin i dag anses som komplisert og risikofylt å investere i for tradisjonelle investorer. Bitcoin mangler også en regulatorisk klarhet, spesielt i USA, mens ETFer har vært en anerkjent investeringsklasse i mange år. Mange spår derfor at dersom ETFene blir godkjent, så vil mange innenfor klassisk finans, som family offices, pensjonsfond, søke eksponering i Bitcoin via ETF.

Økt diversifisering, ved å justere investeringsporteføljen sin og inkludere Bitcoin, trekkes også frem som et sentralt argument. Over tid har nemlig Bitcoin prestert langt utover de fleste andre aktivaklasser.

Et argument som er unikt for Bitcoin, er at ETF-er, godkjent av de amerikanske børsmyndighetene, og markedsført og solgt av noen av verdens største kapitalforvaltere, vil bli oppfattet som en klar legitimering av Bitcoin og andre kryptovalutaer. En legitimering som rett og slett ikke vil la seg gjøre om.

Tradisjonell finans. oppdager Bitcoin

I løpet av det siste tiåret har det amerikanske verdipapirtilsynet (US Securities and Exchange Commission) avvist enhver søknad om å godkjenne ETF-er basert på Bitcoin Spot, med begrunnelsen om å beskytte investorer mot svindel og markedsmisbruk.

Den 15. juni 2023 endret alt seg. Det var dagen da BlackRock, verdens største investeringsselskap med 9 billioner dollar i forvaltede eiendeler, søkte om godkjenning fra amerikanske myndigheter for å selge en børsnotert fond (ETF) for Bitcoin til spotpris.

Med dette grepet var BlackRocks plan å kunne tilby retail og institusjonelle investorer et investeringsprodukt som var rimelig å kjøpe og enkelt å bruke. Nyheten kunne ikke ha vært mer velkommen for investorer som var ivrige etter å riste av seg et Bear marked. Bitcoin hoppet nesten 20% de neste syv dagene og fikk enda mer momentum i fjerde kvartal, og økte med 160% året under ett.

"BlackRock er som Godzilla," sa Eric Balchunas, en ETF-analytiker ved Bloomberg Intelligence, til DL News i november. "Det har endret spillet."

Larry Fink, CEO i BlackRock uttalte seg underveis i 2. halvår 2023 gjentatte ganger positivt om Bitcoin, og ble nesten oppfattet som en ny talsperson for krypto. “A fight to quality”, “Bitcoin can “Revolutionize” the Financial System” og “Bitcoin is a hedge against the devaluation of your currency” er bare noen av overskriftene fra denne perioden.

Kilder: DLNews, CNBC, Coindesk, Fox Business 

Hvem er ETF-søkerne?

Her er listen over ETF-søkerne som fortsatt er med i prosessen:

 • ARK / 21Shares

 • Bitwise

 • BlackRock

 • Fidelity

 • Grayscale

 • Hashdex

 • Invesco Galaxy

 • Franklin Templeton

 • Valkyrie

 • VanEck

 • WisdomTree

BlackRock er verdens største kapitalforvalter, og var den som for alvor åpnet ETF-ballet, da de i midten av juni søkte SEC om å få godkjent Bitcoin spotbaserte ETF-er. BlackRock er også nummer 1 i den globale ETF-industrien.

Grayscale har vært i rettstvister med SEC som de har vunnet. Selskapet har også tilrettelagt for Bitcoin-investeringer gjennom Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Dersom SEC godkjenner ETF-ene, er det ventet at mange av investorene vil flytte sine investeringer fra GBTC til ETF.

ARK er ledet av den profilerte kapitalforvalteren Catherine D. Wood, men samarbeider i dette tilfellet med 21Shares som sitter med den sentrale ETF-kompetansen, bl.a. etter å ha tilrettelagt Bitcoin spot-baserte fond til europeiske investorer i flere år.

Kilder: Blockworks, Asset Manager James Seyffart (@JSeyff på X)

ETF-søkerne står klar til å markedsføre Bitcoin

Dersom SEC kommer til å godkjenne ETF-søknadene, vil det i tilfelle være første gang at store institusjonelle aktører vil markedsføre Bitcoin på bred front. Selv om investorene ikke kommer til å kjøpe Bitcoin direkte, men via fond, kommer ikke tilbyderne unna å argumentere for hvorfor en investering i et Bitcoin-relatert instrument er smart.

Det kommer trolig også til å være en sterk konkurranse mellom de ulike ETF-tilbyderne om å skape høy synlighet og vinne markedsandeler så raskt som mulig. Mange av ETF-søkerne har derfor forberedt seg og har allerede klare testkonsepter eller annonsekampanjer eller testkonsepter klare. CryptoSlate har funnet og kampanjekonsepter fra 8 av ETF-søkerne.

Også Decrypt har bitt seg merke i ETF-aktørenes markedsføringsplaner og fremhever bl.a. hovedbudskapet i Hashdax sin kampanje: “Bitcoin’s Time Has Arrived”.

En av aktørene, VanEck, satser også på å fremstå i et godt lys på andre måter, bl.a. ved å love at 5% av overskuddet fra salg av ETF-ene skal gå til utviklere som bruker Bitcoin-kjeden i sine løsninger.

Kilder: CryptoSlate, Decrypt, The Block

Andre roller i ETF-universet

I tillegg til tilretteleggerne og kapitalforvalterne er det særlig to andre viktige roller i ETF-markedet; custody (oppbevaring) og anskaffelse og innløsning.

Børsnoterte Coinbase, som etter hvert har utviklet seg til å bli mye mer enn en børsnotert kryptobørs, antas å skulle være custody-part for 9 av de 11 ETF-søkerne. En custody-rolle innebærer å oppbevare de underliggende Bitcoin-aktivaene som ETF-aktivaene er knyttet til.

Den andre viktige rollen er å være “Authorized Participant”, som er en som samarbeider med fondets utsteder for å opprette og innløse andeler av fondet. Dette inkluderer også å anskaffe de underliggende aktivaene, i dette tilfellet Bitcoin. Jane Street er tildelt denne rollen av flere av ETF-søkerne, mens BlackRock i tillegg til Jane Street har nominert JP Morgan. For mange medier og observatører blir det oppfattes som nokså selvmotsigende, for ikke å sy hyklersk, av JP Morgan å ha en rolle i forbindelse med ETF-ene, etter at CEO Jamie Dimon for bare få uker siden uttalte dette om krypto: “If I was the government, I'd shut it down”

Fra ETF-optimisme til brå kursfall

Mens ETF-søkerne hadde sine dialoger med SEC, så ble en sidelengs kursutvikling på Bitcoin mellom 42.000 og 44.000 USD i desember avløst av kraftige kursoppganger og kursfall på nyåret.

Bitcoin ønsker godt nytt år med å passere 45.000 USD, skrev vi på kaupr.io etter den første hverdagen i 2024. 

Dagen etter korrigerte markedet kraftig ned på grunnlag av rykter om at de amerikanske børsmyndighetene (SEC) i denne runden ville komme til å si nei eller utsette godkjenningen av Bitcoin spotbaserte ETF-er. Mediene siterte her bl.a. Analytiker Markus Thielen, som hadde snudd 180 grader i sitt markedssyn på kort sikt (se lengre ned en egen omtale av Thielen sin snuoperasjon).

I løpet av 24 timer tapte kryptomarkedet en markedsverdi på 100 milliarder USD, noe som en analytiker betegnet som “a normal market washout”. Kursfallet førte også til at 655 millioner USD ble likviditert, fordi investorene hadde satset på videre kursoppgang.

Kilder: Beincrypto, The Crypto Basic

Vetle Lunde (K33) om kursfallet og potensialet

Den norske kryptoanalytikeren Vetle Lunde ble underveis intervjuet av amerikanske medier, og uttalte at de sterke kursutslagene skyldtes et “overopphetet og overbelånt”  kryptomarked. K33-analytikeren Lunde er etter hvert blitt en anerkjent analytiker som regelmessig intervjues av ulike krypto- og finansmedier.

Det var en analytiker i Matrixport som tidlig onsdag gikk ut og spådde at SEC ikke ville komme til å godkjenne noen søknader om å kunne selge Bitcoin spotbaserte ETF-er før senere i 1. Kvartal. Analytikeren spådde også at Bitcoin-kursen etter et nei fra SEC ville korrigere ned til 36.-38.000 USD. Bare få dager tidligere spådde den samme analytikeren at en ETF-godkjenning ville foreligge i inneværende uke, og at Bitcoin-kursen ville stige til 50.000 USD.

Eller skyldtes kursfallet Jim Cramer? På X (tidligere Twitter), hadde nemlig mange moro av at den kjente TV-personligheten og finansanalytikeren Jim Kramer dagens før hadde uttalt seg positivt om krypto, noe mange oppfattet som et kontrært salgssignal…..

Kilder: Kaupr og Business Insider

Vi i Kaupr benyttet også anledningen til å følge opp Vetle Lundes uttalelser med et eget videointervju, hvor vi flyttet fokus fra kursfall til potensialet i en eventuell godkjenning av Bitcoin-baserte ETFer.

"Det er mye som tyder på at over en lengre tidshorisont så vil en ETF-godkjenning være overveiende positivt for Bitcoin, både at Bitcoin blir tilgjengeliggjort for flere og at det blir tilgjengeliggjort gjennom store, virkelig anerkjente finansforetak. Dette sier analytiker Vetle Lunde (K33) i et eksklusivt videointervju på slutten av en turbulent kryptouke, og foran uken hvor alle venter at ETF-beslutningen vil komme fra SEC sin side

Dette er noen av spørsmålene dekket i samtalen med Lunde:
 • Hvorfor er det knyttet en så stor interesse til ETF-ene?

 • Denne uken har kursene sving opp og ned. Hva er det som gjør at markedet er så labilt?

 • Hvis vi antar at det blir en ETF-godkjenning. Hva vil det kunne bety for markedene?

 • På lengre sikt, betyr dette også en slags legitimering av krypto og Bitcoin?

 • Hva er utsiktene for 2024, og hva er driverne?

 • Er vi på vei inn i et bullmarked, etter kryptovinteren de siste par årene?

Hele intervjuet med Vetle Lunde kan du se her.

Analytikeren som snudde 180 grader

Var det Markus Thielen som utløste kursfallet?

Den bratte nedgangen og turbulensen i Bitcoin-kursen de første dagene på nyåret ble av mange satt i forbindelse med skiftende signaler fra analytiker Markus Thielen i Matrixport, et foretak med hovedkontor i Singapore. Noen har også mistenkt Thielen for bevisst å ha misledet markedet.

Vi tar ikke stilling til denne påstanden, men har utarbeidet og deler her en oversikt over Thielen sine dag-til-dag-vurderinger:

 • Tirsdag 2. november, tidlig på dagen, kom Thielen ut med en analyse hvor han trodde på en SEC-beslutning innen fredag 5. november, og at Bitcoin-kursen underveis ville gå til 50.000 USD.

 • Senere på tirsdag og natt til onsdag 3. november, snudde Thielen 180 grader, og skrev bl.a. til sine kunder: Why the SEC will REJECT Bitcoin Spot ETFs again. Nå var Thielens prisforventninger at Bitcoin ville synke til 36.-38.000 USD. Thilen forklarte at han trodde at demokrater, som utgjorde flertallet til SEC sin kommisjon, ville vende tommelen ned for Bitcoin-ETF også denne gangen. Senere forklarte Thielen også at hans reviderte analyse var en kontrær bet mot markedet.

 • Onsdag reagerte markedet ned 7%, bl.a. etter at The Block hadde delt Thielen sin reviderte og negative analyse.

 • Ganske raskt følte Thielen et behov for å forklare seg selv, og skrev på torsdagen bl.a.: Correction was inevitable, but will Bitcoin fall further? Og på fredag: Bitcoin Spot ETF - read this

Uansett hvilke faktorer som har hatt størst effekt, så sier det jo litt om hvor preget kryptomarkedene i det siste har vært av ETF-forventningene og ETF-spekulasjonene, når kontrære uttalelser fra én enkelt analytiker kan gi så store utslag på kort tid.

Kilder: Kaupr research

Viktige nyheter, eller mest “støy”?

Etter å ha svingt opp igjen, fra kursfallet onsdag 3. januar, har kryptokursene beveget seg opp og ned, først opp i et håp om at det ville foreligge en beslutning innen fredag 5. januar, deretter ned i sannsynligheten om at det ikke ville komme til å skje. Nesten time for time, minutt for minutt, publiseres det titler som “A big step towards approval”, “Issuers have fixed three concerns”, “Looking like next week” etc. etc.

“Støy”, ble de ETF-relaterte spekulasjonene og bevegelsene kalt av en langsiktig, norsk kryptoinvestor vi snakket med.

De siste 4-5 dagens har også Bitcoin-kursen stabilisert seg på et nivå mellom 42.200 og 44.400 USD, mens såkalte Altcoins har fortsatt å korrigere ned.

Likviditet og investoratferd

Som i et tradisjonelt finansmarked, så gjør aktørene både teknisk analyse, analyser av likviditet, sentiment, opsjoner etc. Rundt årsskiftet har det også kommet en del nøkkeltall, som gjennomgående har talt i positiv retning.

Kryptobørsene hadde i desember en omsetning på 1,1 billioner USD, som er det høyeste tallet siden mai 2022.

Supply-raten til Stablecoins har også pekt oppover. Dette er en indikator for at investorer flytter midler inn i Stablecoins, og gjør seg klare til å handle i Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Bitcoin Magazine rapporterer at antallet Bitcoin-adresser som eier mer enn 0.1 BTC, er på det høyeste nivået noensinne. Dette tas som en bekreftelse på at også mellomstore Bitcoin-investorer er langsiktige, og bygger en større portefølje.

I samme retning peker en rapport om at nesten 90% av Bitcoin-adressene nå er lønnsomme, dvs. at nåværende Bitcoin-kurs overstiger kjøpspris. Dette er det høyeste tallet siden november 2021. Ifølge samme undersøkelse er det nå mer enn 1 million mennesker som eier mer enn 1 Bitcoin, noe som er 20% flere enn for ett år siden.

Effekt på markedene?

Det er ingen konsensus på om en eventuell ETF-godkjenning er en kjøpsmulighet eller en “sell-the-news”-begivenhet. Men de fleste finans- og kryptoanalytikerne mener at en ETF-godkjenning vil være svært positivt for Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Der de skiller lag, så handler det om potentialet på kort sikt. John Palmer i CBDO Digital, et clearing house, er virkelig bull: Han forventer at nye institusjonelle investorer, inkludert pensjonsfond og fond basert på registrerte investeringsrådgivere (RIA), vil “strømme til Bitcoin-fond” når den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) godkjenner det første spot ETF for den ledende kryptovalutaen.

Hvis du gjerne vil se på alle mulige effekter på markedene, så har CoinMarketCap laget en analyse av mulige effekter, både på kort, mellomlang og lang sikt. I analysen har CoinMarketCap også sett på hva som skjedde da tilsvarende ETFer ble lansert i Europa, og hvorfor de amerikanske ETF-ene eventuelt vil være forskjellig fra de europeiske.

Langsiktig effekt undervurdert?

Ryan Selkis fra Messari i en tweet, legger i en tweet størst vekt på at masseadapsjon av krypto vil være uunngåelig: “The thing people are missing about the Bitcoin ETF is that it's a "cross the rubicon" moment. Crypto will have a long-awaited wedge into mainstream global finance. That won't "unhappen." Mass crypto adoption is inevitable with this step. It's just a question of time horizon.

Både CEO i Vaneck, en av ETF-søkerne, og venture capitalist Adam Cochran, mener at folk ser ut til å overvurdere effekten av en EFT-godkjenning på kort sikt, men samtidig undervurdere det store langsiktige potensialet.  

Anbefalt innsikt for tradisjonelle investorer

Hvis du ønsker å få mer innsikt, i et rolig og pedagogisk format som også er forståelig for tradisjonelle investorer så har vi to anbefalinger til deg:

I denne podcastepisoden fra Bankless får du rett og slett økt innsikt i hva ETF er for noe, og hva en ETF-godkjenning kan bety på lengre sikt. Riktignok har episoden fått sin tittel knyttet til Cathie Wood fra ARK Invest, men vi tror du kan få vel så mye verdi ut av å lytte til Ophelia Snyder fra 21Shares. Snyder og 21Shares har nemlig tilbudt og forvaltet spotbaserte Bitcoin-fond i fire år allerede, men da definert som såkalte ETPer, og tilbud og solgt i Europa.

Et annet tips er dette intervjuet med Noelle Acheson. Acheson er både makroøkonomi og har tidligere vært kapitalforvalter. Med andre ord: Hvis du er en mer tradisjonell investor eller kapitalforvalter, vil du her kunne kjenne igjen både tankesett og analysemodeller, i dette tilfellet anvendt på Bitcoin.

Hva hvis du lurer på om det kan gå galt?

Atferden i alle finansmarkeder påvirkes ikke bare av fundamentale forhold eller konkrete nyheter, men gjerne vel så mye av psykologiske forhold og sentimentet i markedet over kortere eller lengre tidsrom. Historisk har kryptomarkedene skilt seg ut ved å være svært følelsesladet og volatilt. Folk har en tendens til å bli grådige når markedet stiger, noe som resulterer i FOMO (frykt for å gå glipp av). Motsatt selger folk ofte kryptovaluta i en emosjonell reaksjon på å se røde t

Alternative Me er en av flere aktører som daglig oppdaterer sin frykt- og grådighetsindeks, Crypto Fear & Greed Indeks. Indeksen kan brukes til å beskytte deg selv mot egne følelsesmessige overreaksjoner, som gjerne slår ut på en av to måter:

 • Ekstrem frykt kan være et tegn på at investorer er for bekymret. Dette kan være en kjøpsmulighet.

 • Når investorene blir for grådige, betyr det at markedet er klart for en korreksjon.

Alternative.me analyserer løpende sentimentet i Bitcoin-markedet og bearbeider tallene til en enkel måler fra 0 til 100. Null betyr "Ekstrem frykt", mens 100 betyr "Ekstrem grådighet".

Etter de siste ukenes kursbevegelser opp og ned i kryptomarkedene kan det kanskje være greit å sjekke dine egne emosjonelle reaksjoner?

Kilde: Kaupr.io, 22. oktober 2023

Optimismen knyttet til ETF-ene er til å føle og ta på. Men hverken i krypto- eller finansmarkedene er man ukjent med negative nyheter som kommer nærmest ut av intet, og som dytter kursene ned med både 20, 30 prosent eller mer. Så kanskje du for sikkerhets skyld, bør forberede deg på det som omtales som en “Black Swan”-hendelse?  I den enkleste definisjonen er svarte svane-hendelser uventede hendelser med betydelige og vidtrekkende konsekvenser for markedet.

Ifølge den kjente økonomen og investoren Nassim Nicholas Taleb, som tok i bruk begrepet i boken sin "The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable", kan svarte svaner identifiseres ved tre sentrale karakteristika:  hendelsen er sjelden (og derfor uventet), har en ekstrem innvirkning og bør være lett å rasjonalisere i etterkant.

Hvis du vil vite mer, så har Coinmarketcap laget en guide, både om hvorfor og hvordan Black Swan-hendelser oppstår, og hva du kan gjøre for å være bedre forberedt på uventede hendelser.

Kilde: Coinmarketcap, august 2023

“That is a wrap”, både for vår ETF-guide og nyhetsbrevet Insight, for denne gang. Gi oss gjerne tilbakemeldinger og tips om hva vi bør dekke fremover. Og glem endelig ikke å abonnere!

Morten Myrstad

Takk for følget!