• Equity by Kaupr
  • Posts
  • Kaupr åpner 2024 med ny podcast og nyhetsbrev om digitalt eierskap

Kaupr åpner 2024 med ny podcast og nyhetsbrev om digitalt eierskap

Equity by Kaupr - Nyhetsbrev nr. 1

Digitalt eierskap - Digital identitet - Digitale penger - Digitale aktiva

Kjære leser - og velkommen til den første utgaven av nyhetsbrevet Equity by Kaupr! Dette første nyhetsbrevet er rett og slett en introduksjon til hva Equity by Kaupr er, og skal bli!

Morten Myrstad, founder bak Kaupr og Unleash, ønsker velkommen til et nytt nyhetsbrev og podcast om digitalt eierskap.

Etter den vellykkede Unleash-konferansen under Oslo Innoovation Week i slutten av september har vi grublet over hva den neste større satsingen skulle bli. En del av svaret leser du akkurat nå, et nyhetsbrev hvor vi dykker nærmere inn i fremtidens digitale og virtuelle økonomi.

Men det nye konseptet inkluderer også en podcast som vil bli lansert i februar (beklager at du må vente litt til!). Equity by Kaupr vil dermed være et integrert kunnskapsprosjekt i to formater, nyhetsbrev og podcast, som vil kunne spille godt sammen. 

Både nyhetsbrev og podcast vil mer konkret handle om Digitalt eierskap, med undertitlene Digital identitet, Digitale penger og Digitale aktiva. Så hvis du er interessert i disse temaene, eller tenker at du i jobben din rett og slett bør holde deg løpende oppdatert om disse spørsmålene, så følg med på Unleash Insight!

Ved å abonnere (gratis) på nyhetsbrevet vil du både motta artikler, nyheter og innsikt, men også tips til publiserte og fremtidige episoder av podcasten. Og kanskje kommer det noen overraskelser underveis også? 

Velkommen! Og les gjerne mer om våre planer og tanker nedenfor.

Morten Myrstad

Founder & redaktør

Nyhetsbrev og podcast i grenselandet mellom klassisk finans & digital økonomi

12 podcastepisoder og 12 nyhetsbrev om Digitalt eierskap - med undertitlene Digital identitet - Digitale penger - Digitale aktiva  - det står på planen når Kaupr tar fatt på 2024. De to nye medieplattformene tar sikte på å dekke et sterkt økende informasjonsbehov i grenselandet mellom tradisjonell finans, digitale aktiva og Fintech.

De siste månedene i 2023 og starten på 2024 har forsterket dette behovet ytterligere, med institusjonelle investorer som ønsker eksponering innen kryptovaluta i form av ETF-er og tokenisering av Real World Assets. 2024 ser også ut til å bli året hvor en lang rekke nye, digitale finansløsninger, utviklet under kryptovinteren 2021 - 2023, kommer til å se dagens lys.

Det nye konseptet er den neste store satsingen fra medieselskapet Kaupr, etter at selskapet under Oslo Innovation Week i september arrangerte konferansen Unleash by Kaupr. Unleash var en hybrid konferanse med 18 ledende talere som samlet et publikum på 250, fordelt på fysisk og virtuell deltakelse.

Støtte og samarbeid

For å kunne gjennomføre podcast- og nyhetsbrevsatsingen har Kaupr fått støtte av Finansmarkedsfondet, et fond som forvaltes av Forskningsrådet. Vi er svært glade for denne støtten, som gjør satsingen mulig, samtidig som prosjektene kommer til å kreve en stor egeninnsats. Men vi er også svært åpne for eventuelt samarbeid med andre som ser det samme informasjonsbehovet som oss, og som ønsker å bidra. Så hvis du har noen ideer du kan tenke deg å diskutere, ta gjerne kontakt med oss!

Utfordrer tradisjonell bank og finans

Vi understreker at det nye konseptet ikke bare kommer til å handle om kryptoinvesteringer. Det finnes flere veier til sparing, både for privatpersoner og institusjonelle investorer. Vi tror også det gradvis kommer til å skje en bransjeglidning mellom tradisjonell finans, Fintech og desentral finans. Fra mine tidligere jobber som journalist og konsulent har jeg også erfaring med tradisjonell bank, børs og finans, samt fondsforvaltning, wealth management og alternative investeringer. Jeg tror vi derfor skal klare å lage innhold som belyser digitalt eierskap og digital økonomi på en bred måte. Samtidig er det ingen tvil om at det som virkelig representerer en digital disrupsjon og som utfordrer klassisk bank og finans, det er blokkjedeteknologien, desentraliserte finansløsninger og kunstig intelligens.

Utforskning på bred front

Vi vil både gjennom nyhetsbrev og podcast dekke disse trendene både bredt og dypt. I denne utviklingen er ikke minst EU en sentral driver i det som skjer, også i Norge, innenfor digital identitet, digitale lommebøker, crowdfunding og kryptoreguleringer.  Det skjer også mye innovasjon i Norge, hvor bl.a. de tre kryptoaktørene K33 / Arcario, NBX og Firi alle har inntatt unike posisjoner i markedet. Programvareselskaper som Nahmi og Symfoni bidrar til å teste ut nye teknologier, mens Dune Analytics og Nansen har skapt verdensledende plattformer for analyse. Norske startups som Presail og Unlisted jobber med å lage nye eierskapsplattformer. Mens Finpeers, med norske initiativtakere og Tvvin, med base i Norge, lanserer tokenisering av henholdsvis private equity og råvarer.

Også offentlige etater i Norge er på ballen; Digitaliseringsdirektoratet som utreder digital identitet og lommebøker, Norges Bank som utreder Digitale Sentralbankpenger (DSP) og Brønnøysundregistrene som har utviklet en aksjeeierbok for unoterte selskaper basert på blokkjedeteknologi. Innen Fintech gjør både banker og andre aktører seg klar for overgangen fra Open Banking til Open Finance, som igjen kan utfordre tradisjonelle banker og åpne for nye finansaktører.

Fremtidig digital økonomi

Vi tror derfor at fremtidens økosystem for finans, betalinger, investeringer og sparing utformes nå, og peker mot en fremtidig digital økonomi hvor både identitet, lommebøker, eierskap og betalingssystemer i stor grad har blitt digitalisert.

Prosjektet «Digitalt Eierskap» har som formål å medvirke til økt opplysning om disse trendene og gjøre både virksomheter, samfunn og forbrukere bedre forberedt på økt digitalisering av penger og eiendeler. Målgruppene for dette konseptet tror vi både befinner seg innenfor tradisjonell bank og finans, blant nye finans- og teknologiaktører og offentlig sektor, men også i politiske miljøer, bransjeforeninger og fagforeninger som har et forhold til finanssektoren.

Vi ser også at det vokser frem en ny generasjon av investorer, gründere og kreatører som har et helt annet og fleksibelt forhold til sparing og investeringer enn sin foreldregenerasjon. Og vi ser at det fortsatt er store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder investeringsatferd, et gap som også kan tettes gjennom økt informasjon og kunnskap. 

Vi ønsker derfor velkommen til fremtidens digitale økonomi og digitale eierskap!

Morten Myrstad