Ekstra: Bitcoin over 60.000 USD; hvordan kom vi hit?

Fra kryptovinter til kryptovår; krypto møter klassisk finans

Kjære leser - og velkommen til den fjerde utgaven av nyhetsbrevet Unleash Equity by Kaupr! Ja, det stemmer, vi har skiftet navn på nyhetsbrevet, fra Unleash Insight til Unleash Equity.

For oss er Equity nå et mer dekkende begrep, ettersom vi gjennom nyhetsbrevet  - og i en kommende podcast - vil dele innsikt, nyheter og tips som kan hjelpe deg og andre med å bygge egenkapital gjennom digitalt eierskap, digitale penger og digitale eiendeler. 

Vi er fortsatt i en fase hvor vi føler oss litt frem når det gjelder form og format på nyhetsbrevet. Men et nyhetsbrev er jo er et svært velegnet format til å gå bak nyhetsbildet. Akkurat nå så handler det om Bitcoin Bitcoin Bitcoin. Men handler det også om noe mer?

God lesning!

Morten Myrstad

NB! Hvis din epostklient ikke har inkludert hele innholdet fra nyhetsbrevet via mail, så kan du også lese brevet i online-utgaven.

Bitcoin over 60.000 USD; hvordan kom vi hit?

Denne uken har Bitcoin-kursen for første gang på to år passert 60.000 USD. Vi går i dette nyhetsbrevet bak nyhetene, gjør et tilbakeblikk fra 2022 og frem til dag, og spør: Hvordan kom vi hit? Dette er en historie om kryptovinter og kryptovår, om opp- og nedturer, men vel så mye om hvordan det bygges og bygges og om hvordan krypto nå for alvor møter klassisk finans.

Bli med på reisen, da vel!

Med på reisen

Underveis i nyhetsbrevet omtaler vi mange spennende folk som vi har møtt på vår vandring i kryptouniverset de siste to årene. Ken-Erik Ølmheim i Krypto Labs, Magnus Jones i EY, Jamie Burke, Torbjørn Bull Jenssen og Vetle Lunde i K33 / Arcario, Torkel Rogstad, Morten Klein og Martin Bentzen i Klein Group, Ole Morten Sunde og Nikolai Nyrud i DNB, Morten Søberg i Sparebank 1, Alf Gunnar Andersen og Daniel Isdal Furseth i Fintech Norway, Johanne Andresen i KPMG, Lasse Meholm, Mads Eberhardt i Steno Research, Christopher Kock i Virtune, Jakob Mikkel Hansen (Nordic Blockchain Association), Karina Rothoff Brix (Firi Danmark), Morten Rongaard (nå i PixelPai), Espen Neupart (GL21 Capital), Thuc Hoang i Firi,  Stig Alexander Kjos-Mathisen i NBX, Bjørn Erik Sættem (Nordnet), Robert Næss (Nordea), bokforfatterne Martin Weinlebe og Jörg Willig, Håvard Kittelsen og Tomas Veiden.

Brodne karer i alle leire

Når avisoverskriftene domineres av skandaler og kryptokurser som stuper, så vil kryptokritiske krefter ofte være raskt ute med å si “hva var det jeg sa”. Så skjedde også i 2022 og hele veien ned til Bitcoin landet på 15.760, som representerte Bitcoin sin bunnkurs i denne fasen av Bitcoin’s 15-årige historie.

De samme kreftene har gjerne samtidig glemt at også den tradisjonelle finansverden gjennom historien har vært gjennom store krakk, finansskandaler og Ponzi-svindler, med konsekvenser både på mikro-, bransje- og makro-nivå. Det er derfor ikke noen overraskelse at et helt nytt finanssystem som Bitcoin og krypto også tiltrakk seg brodne karer, som i FTX og Terra.

Prosjekter uten livets rett

I den etterfølgende kryptovinteren ble det også tydelig at mange av kryptoprosjektene som hadde vært lansert i 2021 og tidlig i 2022, ikke hadde livets rett. Ja på samme måte som i Dotcom-bølgen, så manglet mange av dem rett og slett en forretningsidé, et problem de skulle løse eller en konkret bruksverdi. Men det vi i dag kjenner som det moderne og mobile internettet, og som er vevet inn i vår hverdag som bedrifter, som medarbeidere og som privatpersoner, ble faktisk født under Dotcom. Et naturlig spørsmål kan derfor være: Vil det samme skje med det desentrale internettet, med blokkjeden, med  krypto og web3, uavhengig av hvilket begrep man vil foretrekke å bruke?

FTX - hva nå?

Uansett er det viktig å lære. I desember 2022 inviterte derfor Ken-Erik Ølmheim i Krypto Labs Magnus Jones og Morten Myrstad til en refleksjonssamtale om “FTX - hva nå?” Medias dekning, reguleringer, investorbeskyttelse, wallets var blant temaene som stod i kø i diskusjonen. Kaupr sin skriftlige oppsummering av samtalen kan du lese her, men hos Krypto Labs kan du også finne hele videosamtalen i opptak.  

Fra venstre: Ken-Erik Ølmheim, Magnus Jones og Morten Myrstad

Kryptovinter på Lillestrøm?

Det som skjedde utover i 2022 og 2023 omtales av mange som en kryptovinter. Hvis man har fulgt utvikllingen i Bitcoin og krypto siden starten i 2009 (vi er ikke blant dem), er ikke ukjent begrepet kryptovinter ukjent. Dette handler som regel ikke bare om at prisene har gått ned, men også om at tilførselen av venture-kapital har tørket inn og at mange utviklere har forlatt industrien, rett og slett fordi de trenger en jobb, en inntekt. Vi besøkte derfor et krypto-event på Lillestrøm i november 2022 og stilte deretter spørsmålet: “Er det kryptovinter i Lillestrøm”?

Vi besøkte Cardano-event på Lillestrøm i november 2022.

Det bygges og det bygges

Vi var selvsagt ikke nødvendigvis opptatt av temperaturen på Lilestrøm, men det var en illustrasjon på hva som så ut til å skje verden over, hvor kryptovinteren snek seg inn. Vi fant det derfor interessant via Twitter (nå X) å forhøre oss med Jamie Burke, founder og CEO i Outlier Ventures, en svært spennende web3-fokusert aksellerator. Vi spurte blant annet Burke om vi nå (i november 2022) befant oss i en kryptovinter

Jamie Burke, Outlier Ventures

Dette svarte Burke:

“I would say still not. There remains substantial VC money allocated to the space & being deployed albeit slowly In fact, I would still say there is an over capitalisation There are also more founders entering the space after web2 layoffs and strong inflow of enterprise.

There are lots of great projects out there. We will accelerate 200 in ‘23 alone. There is just a lot cash still chasing the good ones for now chasing the top decile only. I expect that to slow down however as GPs become concerned it’s going to be harder to raise next fund.”

Ut av 2022 og inn i 2023 ble nok vinterkulden ennå mer påtakelig, men hele tiden har Burke og Outlier fortsatt å bygge unike Web3-løsninger som faktisk nå i 2024 ser dagens lys.

Ny vår i web3?

Ferier og lengre høytider representerer ofte muligheten til å tenke seg litt om, se litt bakover og litt fremover, etter beste evne. Sommeren 2023, da Bitcoin-kursen lå rundt 30.000 USD, fant vi derfor tiden inne til å spørre, i en kort kort video: “Opplever vi fortsatt kryptovinter, eller står vi foran en ny vår i web3? Hva tror du?”

Morten Myrstad lurer på om det snart blir kryptvår.

Bitcoin- og kryptokursene gikk likevel ikke på den tiden kun oppover; det var også svingninger i markedet. I midten av august rapporterte vi derfor om “Nervøse rykninger i kryptomarkedene”.

“Vi er i en oppbyggingsfase”

Bare noen dager etterpå fikk vi hjelp av Torbjørn Bull Jenssen i K33 / Arcario til å forstå hva som skjedde på dette tidspunktet: “Vi befinner oss i en oppbyggingsfase i krypto”, sa Bull Jenssen i et videointervju som vi publiserte på YouTube og også omtalte og delte på våre nettsider

Torbjørn Bull Jensen (t.h.) intervjues av Morten Myrstad om trendene i markedet.

Senere, i slutten av oktober, rapporterte vi at Bitcoin-kursen gjennom 2023 allerede hadde fordoblet seg til 34.000 USD.

Også Torkel Rogstad i Bare Bitcoin gjorde seg klar til et bull marked i et videointervju med oss.

Ingen vei utenom blokkjeden?

Underveis lurte vi på hvordan kjente investorer og klassiske finansinstitusjoner så på Bitcoin og blokkjeden. “Ingen vei utenom blokkjeden”, sa Morten Klein i Klein Group i et eksklusivt intervju med Kaupr. Vi fulgte opp intervjuet med Morten Klein og CEO Martin Bentzen i to andre saker, “Gigantambisjoner bak shoppingplattformen QRTD” og “Klein Group etterlyser et mer positivt klima for gründere startups og innovasjon i Norge”.

Morten Klein, Klein Group

DNB gjør seg klar

En annen aktør som vi oppsøkte i samme periode, høsten 2023, var DNB, ettersom vi var kjent med at Nikolai Nyrud Gobel året før hadde gått fra Kaupang Krypto til DNB, for å utforske krypto og blokkjeden og utvikle en strategi for “Digital Assets” sammen med Ole Morten Sunde. Etter å ha fått eksklusiv tilgang til Sunde og Gobel, publiserte vi frem mot jul våre inntrykk. Nokså uvanlig, så valgte vi å ta med oss det meste av det vi snakket om, i en ganske lang artikkel som vi kalte “DNB gjør seg klar til møtet mellom krypto og klassisk finans”. Men vi traff åpenbart en nerve, for i løpet av få dager hadde artikkelen blitt sett av 2.000 besøkende.

Ole Morten Sunde (t.v.) og Nikolai Nyrud Gobel utforsker digital assets i DNB

Større regulatorisk klarhet?

Når mange innenfor klassisk finans viser skepsis til digitale aktiva, så handler det ikke bare om hva man tror og ikke tror om Bitcoin og krypto som sådan, men man etterlyser også større regulatorisk klarhet. Dette er nå trolig på vei, ledet an av det nye rammeverket som EU vedtok i 2023, nemlig Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). I oktober ble det kjent at Finanstilsynet hadde fått et oppdrag fra Finansdepartementet om å utrede om, og i tilfelle hvordan, Norge skulle tilpasse seg MiCA.

Bitcoin vert stuereint

Vi hentet derfor inn kommentarer fra ulike aktører innenfor krypto og finans, blant annet i en samlesak under tittelen “Bitcoin vert stuereint, bank og finans positive til kryptoutredning”.  Tittelen her stammer fra Morten Søberg i Sparebank 1, men i samme artikkel gjenga vi også kommentarer fra Nikolai Nyrud Gobel i DNB og fra Alf Gunnar Andersen og Daniel Isdal Furseth i Fintech Norway.

Morten Søberg (t.v.) i Sparebank 1 og Nikolai Nyrud Gobel i DNB kommenterer MiCA.

MiCA kan sikre innovasjon

Vi publiserte også en annen sak med tititelen “MiCA kan sikre innovasjon innenfor trygge rammer”, etter å ha hentet inn kommentarer fra Johanne Andresen i KPMG. Via denne artikkelen finner du også opptak av Johanne Andresen sitt foredrag under Unlash-konferansen i slutten av september 2023.

MiCA kan sikre ansvarlig innovasjon, mener Johanne Andresen i KPMG.

Alt du trenger å vite om MiCA?

Vi videointervjuet også Magnus Jones (EY), Morten fra hjemmekontor i Oslo mens Magnus befant seg på hytta og logget seg på via mobil. Men viktigere enn omstendighetene rundt; vi publiserte intervjuet på YouTube og gjenga hovedinnholdet i nettavisen under tittelen “Det du trenger å vite om MiCA og kryptoreguleringer akkurat nå”. Jones har utover høsten og vinteren holdt mange workshops og foredrag om MiCA, både i inn- og utland.

Magnus Jones (t.v.) svarer på alle mulige spørsmål om MiCA fra Morten Myrstad.

Hvordan blir fremtidens pengesystem?

Svært nært knyttet til spørsmålene om regulatorisk klarhet, hører følgende spørsmål med: Hvordan kommer fremtidens penge- og betalingssystemer til å se ut? På denne siden av årsskiftet intervjuet vi derfor Morten Søberg (Sparebank 1)  “Om pengestellet i vårt samfunn fra et økonomisk og kulturelt ståsted”. Søberg er også forfatter av boken “Svalbard! Money!” og har høy innsikt og god fortellerevne rundt pengenes historie og betydning.

Morten Søberg (t.h.) intervjues om pengenes betydning.

Digitale sentralbankpenger og stablecoins

Omtrent samtidig intervjuet vi Lasse Meholm, tidligere koordinator for fase 4 i Norges Bank sitt prosjekt Digitale sentralbankpenger. Lasse tenkte høyt sammen med oss, og var med på å diskutere ulike fremtidsscenarier. Tittelen, “Utelukker ikke at stablecoins kan gjøre digitale sentralbankpenger overflødig”, var ett av disse scenariene. 

Lasse Meholm deler sine tanker om Digitale sentralbankpenger og andre penger.

Kryptovinteren over?

Bitcoin startet 2024 med å “Ønske godt nytt år”, ved å passere USD 45.000. Også vi våget oss ut, midt i snøstormen i januar, med å dele våre tanker i form av et “videobrev”, og tittelen “10 gode bevis for at kryptovinteren er over”. Dette er på ingen måte en av våre mest sette videoer, men vi vil mene at vi var ganske spot on…. 

Godkjenning av Bitcoin ETF-fond

Da Bitcoin klatret fra cirka 30.000 til ca. 45.000 gjennom høsten 2023, så var det én sentral driver: Markedets forventninger om at børsnoterte ETF-fond, forankret i Bitcoin Spot, trolig ville bli godkjent av det amerikanske finanstilsynet (SEC). Dette hadde markedsaktørene ventet på i 10 år, men en juridisk seier fra Grayscale over SEC, økte sannsynligheten for at Bitcoin ETF-ene ville bli godkjent. Dette skjedde da også 10. januar 2024.

Wall Street kommer sterkt

Ni store amerikanske kapitalfond stod da klare til å lansere sine fond overfor amerikanske investorer, i svært mange tilfeller “baby boomers”, som hadde sett hvordan Bitcoin gjennom 15 år hadde økt i verdi, men som ikke fikk seg til å investere direkte i Bitcoin. Sjefen for verdens største kapitalforvalter, Larry Fink i Blackrock, fortalte i mange intervjuer at han for 2-3 år siden hadde snudd i sitt syn på Bitcoin, at han nå så på Bitcoin som et “digitalt gull” og som en ny aktivaklasse som hører hjemme i en balansert portefølje.

Fulgte ETF-utviklingen tett

Før selve beslutningen hadde det bygget seg opp store forventninger, både fra amerikanske medier, fra Bitcoin- og kryptomiljøene og fra klassisk finans. Vi fant det derfor naturlig å følge utviklingen, både før, under og etter ETF-godkjenningen, særdeles tett.

Den 8. januar utga vi en spesialutgave av vårt nye nyhetsbrev, i form av en omfattende ETF-guide. Hvis du vil gjøre deg mer kjent med bakgrunnen for ETF-hypen, så kan dette være et bra sted å starte.

Etter beslutningen, nærmere bestemt 15. januar, fulgte vi opp med et nytt nyhetsbrev, men da med fokus på nyhetsbildet etter den første ukens børshandel, inkludert kommentarer fra eksperter i Norge, Sverige og Danmark. 

ETF-ene godkjent - hva så?

Allerede tidlig om morgenen den 11. januar, dagen etter SEC sin beslutning, fikk vi Torbjørn Bull Jenssen i K33 / Arcario i tale, ja før han selv og hans familie i det hele tatt hadde startet på sine vanlige morgenrutiner.

“ETFene godkjent - men hva nå?”, var vår hovedtittel på et videointervju som nå nærmer seg 800 visninger. Poenget var nemlig ikke bare å dekke selve nyheten, men også å forsøke å forstå beslutningens betydning og konsekvenser både for kryptoindustrien og for klassisk finans. Det hjalp Bull Jenssen oss med.

Løpende nyhetsdekning av ETF-ene

Vi fortsatte utover i januar en løpende dekning av nyhetsbildet rundt ETF-ene, både på YouTube, i nettavisen og i sosiale medier. Var dette en “buy-the-news”- eller en “sell-the-news”-begivenhet? Og hva ville være de langsiktige effektene, utover svingningene på kort sikt? Vi fikk med oss at Vetle Lunde, senioranalytiker i norske K33 var i ferd med å bli hyppig brukt som kommentator i amerikanske medier. Vi publiserte derfor saken “Vetle Lunde K33 til amerikanske medier: Overopphetet og overbelånt kryptomarked”.

Vanvittig ETF-interesse driver kursene

Derifra var det naturlig å følge opp Vetle Lunde, også på norsk, hvor vinklingen i det første videointervjuet var “Positivt og en legitimering av Bitcoin”, mens vi noe senere fulgte opp med et nytt videointervju med Lunde under tittelen “Vanvittig ETF-interesse driver Bitcoin- og kryptokursene oppover”.

Vetle Lunde, senioranalytiker i K33.

Danske og svenske kommentarer

Vi hentet også inn nye kommentarer, blant annet fra Danmark: “Danske kryptoaktører positive til ETF-ene” er vår tittel etter å ha snakket med Jakob Mikkel Hansen (Nordic Blockchain Association), Karina Rothoff Brix (Firi Danmark), Morten Rongaard (nå: ) og Espen Neupart (GL21 Capital). Og vi videointervjuet Mads Eberhardt, en dansk kryptoanalytiker som der og da oppsummerte “EFT-lanseringen ble “Sell the news”, men ekstremt positiv på lang sikt”.

Oppe (f.v.): Karina Rothoff Brix og Morten Rongaard. Nede (t.v.) Espen Neupart og Jakob Mikkel Hansen

Nok et videointervju ble gjort med Christopher Kock, VD i svenske Virtune, som selv selger børsnoterte kryptofond: “USA har i flere år hengt etter Europa i handel med børsnoterte kryptoprodukter.

Christopher Kock.

Økt handel på norske kryptobørser

Vi fant det samtidig naturlig å kartlegge hvordan interessen for Bitcoin, krypto og ETF-ene hadde slått ut på norske kryptobørser, allerede fra annet halvår i 2023. “Norske kryptoinvesterer har flerdoblet sin kryptohandel de siste månedene”, rapporterte vi etter å ha analysert statistikk fra Kryptopris.

Torkel Bull Jensen bød deretter opp til dans i form av en priskrig: “Kampen mellom norske kryptobørser hardner til”, et tema vi senere fulgte opp i et eget videointervju med Bull Jenssen.

Kryptostatus og -strategi?

Hva så med statusen og strategien til kryptobørsene selv? Vi intervjuet selvsagt sjefen for Nordens største kryptobørs Firi: “Thuc Hoang og Firi flyr høyt og inn i 2024.”

Thuc Hoang (t.h.) og Morten Myrstad

Stig Alexander Kjos-Mathisen fortalte at NBX ønsker å “bli en bro mellom krypto og klassisk finans”

Stig Alexander Kjos-Mathisen

Noe senere avslørte Torbjørn Bull Jenssen overfor Kaupr at K33 er “på vei inn i partnerskap med banker og kryptovekslere”.

Møte mellom krypto og klassisk finans

Vi utvidet deretter perspektivet, rett og slett fordi det vi nå ser spille seg ut, er et møte mellom krypto og klassisk finans. Nordnet dekket også dette, i en podcast hvor Nordnes Bjørn Erik Sættem inviterte til duell og samtale mellom Torbjørn Bull Jenssen og investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. “Fastlåste, men høflige fronter”, var vår oppsummering etter å ha fulgt med på podcasten.

Bjørn Erik Sættem (i midten) har besøk av Robert Næss (t.v.) og Torbjørn Bull Jenssen i podcast-duell hos Nordnet.

How to bridge the gap

Hvis du ønsker å hente ytterligere innsikt i hvordan gapet mellom krypto og klassisk finans kan brolegges, ja da anbefaler vi vårt eksklusive videointervju (på engelsk) med forfatterne av boken “Mastering crypto assets”, Martin Weinleber og Jörg Willig. Det er rett og slett verdt å bruke en vanlig skoleklassetime på å se og lære av Weinleber og Willig.

Bokforfatterne Jörg Willig og Martin Weinleber (t.h.) intervjues av Morten Myrstad.

Det bygges, det bygges…

Du husker kanskje tematikken kryptovinter og kryptovår? Men det som det kanskje kan være lett å glemme, er at under kryptovinteren, så skjer det masse under radaren. Da settes kapitalen som ble hentet inn årene før, i arbeid. Da gjøres det nye teknologiske gjennombrudd og det utvikles nye løsninger, men uten store overskrifter og uten prismotiverte prosjekt- og token-haussinger. Det har også skjedd denne gangen, gjennom kryptovinteren som vi nå har lagt bak oss.

Utover å overraske Wall Street med å sende børskursen opp, hva har for eksempel Coinbase brukt tiden til? Jo de har blant annet bygget sin Layer 2-løsning på blokkjeden, kalt Base. Hvis du vil vite mer om Base, så anbefaler vi vårt videointervju med utvikler Håvard Kittelsen.

Håvard Kittelsen (t.v.) snakker med Morten Myrstad om Base.

Det har også i 2023 og 2024 kommet nytt liv i Bitcoin som digitalt økosystem, noe vi har videointervjuet Torkel Rogstad om.

Torkel Rogstad er glad for at det har kommet nytt liv i Bitcoin som økosystem.

Og nylig kunne vi også fortelle om hvordan den norske startupen Presail vokser lønnsomt og nå øker staben sin med 55 prosent.

Så hva tror du? Har Bitcoin-kursen passert 60.000 USD for godt? Er kryptovinteren over? Og er vi på vei over i et helt nytt landskap hvor krypto kommer til å møte tradisjonell finans, stadig oftere og på stadig flere arenaer?

Presail skal øke fra 11 til 17 ansatte.

Takk for følget!

Vi håper du hadde nytte og glede av denne kryptoreisen fra 2022 til 2024. Neste gang kartlegger vi nærmere hva som er de underliggende driverne av Bitcoin- og kryptokursene for tiden, også utover ETF-ene.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger og tips til innhold! Og glem endelig ikke å abonnere!

Morten Myrstad